Nhu cầu phát triển y tế bằng trí tuệ nhân tạo và nền tảng công nghệ số tại Việt Nam.

1129

Công nghệ số đang thay đổi cái nhìn của chúng ta về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giúp đem lại những cơ hội mới với sự phát triển của công nghệ thông minh và thúc đẩy năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo. Cuộc cách mạng trong ngành y tế đưa ra một cơ hội mạnh mẽ cho các nước đang phát triển nhanh như Việt Nam, nơi sự thay đổi về nhân khẩu học đang đặt ra các thách thức lớn trong việc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Hãy cùng khám phá bằng cách nào Việt Nam có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của y tế bằng trí tuệ nhân tạo với nền tảng công nghệ số từ GE Healthcare.

BÌNH LUẬN CỦA BẠN