Việt Nam đang nhanh chóng khẳng định vị thế của mình là một trong những quốc gia tiên phong trong áp dụng năng lượng tái tạo. Với nền tảng vững chắc là các nguồn năng lượng sạch rất đa dạng, Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình sử dụng năng lượng tái tạo làm động lực cho nền kinh tế. Hãy cùng GE tìm hiểu những thách thức trước mắt trong việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế để thúc đẩy kinh tế, hướng tới con đường phát triển xanh – sạch hơn cho nước nhà.

BÌNH LUẬN CỦA BẠN