Giới thiệu

Về chúng tôi

GE Reports Việt Nam cung cấp tin tức đa dạng về những ý tưởng đột phá được ứng dụng trong hoạt động của GE. Ngoài ra, trang cập nhật thông tin nổi bật về những công nghệ số tiên tiến đang thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp như số hóa, năng lượng, y tế, hàng không, giao thông, phát triển bền vững… trên toàn cầu.

Hãy đăng ký nhận thông tin và theo dõi thông tin từ chúng tôi trên Facebook, Twitter, LinkedIn và Google+. Ngoài ra, hãy chia sẻ với chúng tôi những gì bạn mong muốn tìm thấy trên GE Reports bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ email trang.nguyen@ge.com hoặc bình luận dưới mỗi bài viết.