Wednesday, December 1, 2021

Máy móc và Trí tuệ “tái tạo” ngành sản xuất như...

Năm quốc gia châu Á - bao gồm Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia - được dự đoán sẽ nằm trong...

Kỹ năng mới cần thiết trong ngành sản xuất

Ảnh: GE Reports Sản xuất phụ tùng không hẳn là một nền tảng tốt cho một cuộc cách mạng công nghệ. Nhưng vào thời đại...