Tuesday, April 20, 2021
Phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng

video

GE What Matters

Công nghệ là cách chúng tôi kiến tạo mọi thứ, và con người chính là động lực.
video

Lời giải cho “phương trình giới tính” tại GE Hải Phòng

Định kiến vẫn tồn tại ở nhiều quốc gia rằng “kỹ thuật là nghề của đàn ông” tạo nên rào cản nghề nghiệp vô...