Meet Molly, the Kid Who Never Stops Inventing

    789

    Đừng định kiến rằng phụ nữ thì không đủ năng lực để làm việc và phát triển trong những ngành công nghiệp máy móc. Không phải là sức mạnh thể lực mà trí tuệ sẽ là chìa khóa giúp bạn thành công trong khoa học công nghệ hay bất cứ lĩnh vực nào khác.

    Tại GE, dù là ở độ tuổi nào, vị trí nào và giới tính nào, bạn sẽ được tạo điều kiện để phát triển tối đa năng lực của bộ não và biến những điều tưởng tượng trở thành phát minh thay đổi cuộc sống!

    BÌNH LUẬN CỦA BẠN