GE Balance The Equation

2238

Với Balance The Equation, GE đặt ra mục tiêu sẽ nâng tổng số lao động nữ đảm nhận các công việc STEM từ con số 14.700 hiện tại lên 20.000 vào năm 2020. Đồng thời, GE cũng hi vọng đạt tỷ lệ giới tính nhân viên tham gia là 50-50 trong các chương trình kỹ thuật cơ bản.

Tìm hiểu thêm tại “Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số hoá”

BÌNH LUẬN CỦA BẠN