Wednesday, January 20, 2021
Tăng cường thực tế

Tăng cường thực tế

Microsoft và GE áp dụng chiến lược của ngành trò chơi...

Các nhà sản xuất trò chơi điện tử không chỉ bán trò chơi. Họ sử dụng công nghệ để tìm hiểu về người chơi...

Hỗ trợ siêu âm bằng thiết bị thực tế tăng cường

“Chúng tôi đặt các bộ phận ảo chồng lên trên mô hình cơ thể người,” Paul nói. Ảnh GIF: GE Reports. GE đang thử...