Wednesday, November 14, 2018

Thế giới tuần qua

Máy tính có tiềm năng thông minh hơn phần lớn nhân loại Mô hình AI “đạt kết quả cao hơn 75% người trưởng thành tại...

Thế giới tuần qua

Bất tử sẽ sớm là sự thật?https://www.youtube.com/watch?v=3r_p__9EHxUCác nhà khoa học tại Viện Salk Institute for Biological Studies in California vừa qua đã đảo ngược...

Thế giới tuần qua

Thành tựu của tuần vừa qua bao gồm một động cơ tên lửa phá vỡ các quy luật vật lý, một tác dụng quan...