Sunday, February 17, 2019

Cấp điện qua đường hàng không

“Di động” hầu như luôn được gắn với các thiết bị cá nhân nhỏ gọn nhưng GE đã khiến cho các nhà máy điện...

Năng lượng tái tạo chuyển mình cùng Bitcoin

Vấn đề “thừa thãi” năng lượng tái tạo (NLTT) trên một lưới điện có thể được giải quyết bằng blockchain, một công nghệ gắn...