Tuesday, January 22, 2019

“Phát minh bị lãng quên” của Edison sống lại

Ai cũng biết Thomas Edison là người phát minh ra bóng đèn điện nhưng một phát minh khác liên quan mật thiết tới bóng...

Lớn nhất nhưng tiết kiệm nhất

Tăng thêm 10% hiệu suất nhiên liệu nghe có vẻ không nhiều, nhưng các kỹ sư hàng không sẵn sàng đánh đổi bất cứ...

Tương lai số không thuộc về các công ty phần mềm

Không phải các công ty phần mềm mà chính các công ty sản xuất máy móc với hàng chục, hàng trăm năm kinh nghiệm...

Số hoá để tối ưu hoá

Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, ngành điện không chỉ cần xây dựng các nhà máy mới mà còn cần tối...