Tuesday, May 21, 2019

Quê nhà của GE sẽ dùng toàn điện sạch

Quê nhà của GE sẽ dùng toàn điện sạch Quận Schenectady, quê hương của General Electric, mới đây đã phê duyệt kế hoạch hợp tác...

Thổi bay kỷ lục của chính mình

GE Renewable Energy sẽ sớm xác lập một kỷ lục mới là thiết bị của công ty sản xuất được 40 GW phong điện...

Khử khí độc trong khói thải điện than

Hệ thống khử lưu huỳnh dạng ướt (WFGD) đã được sử dụng gần 40 năm nay để loại bỏ khí độc hại từ đốt...

Tái chế gas thừa để sản xuất điện ở Ghana

Thay vì lãng phí nguồn isopentan có sẵn trong các mỏ dầu và khí thiên nhiên ở Ghana, GE Power đã hợp tác với...

Duke Energy tăng tỷ trọng điện tái tạo

Khoảng 10 năm trước, công ty điện lực lớn nhất Hoa Kỳ là Duke Energy đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực năng...

Tái chế gas thừa để sản xuất điện ở Ghana

Thay vì lãng phí nguồn isopentan có sẵn trong các mỏ dầu và khí thiên nhiên ở Ghana, GE Power đã hợp tác với...

Thêm một cuộc cách mạng điện

Ngành công nghiệp điện và năng lượng vẫn luôn tìm kiếm những giải pháp để cân bằng các yếu tố trong hệ sinh thái...

Kiên trì để thành công

Với rất nhiều nỗ lực tìm kiếm các nhà đầu tư mới và những phương thức hợp tác mới, phù hợp, một dự án...

Tuabin HA của GE xác lập kỷ lục Guinness thứ 2...

Nhà máy điện khí Chubu Electric Nishi-Nagoya 1 tại Nhật Bản - sử dụng tuabin 7HA của GE - đã được tổ chức Kỷ...