Friday, November 27, 2020
Phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng

video

Lời giải cho “phương trình giới tính” tại GE Hải Phòng

Định kiến vẫn tồn tại ở nhiều quốc gia rằng “kỹ thuật là nghề của đàn ông” tạo nên rào cản nghề nghiệp vô...