Monday, May 20, 2019

Mới cập nhật

Xây dựng nhà máy điện CO2 siêu giới hạn 10 MW

Nhà máy đi vào hoạt động sẽ cấp điện cho 10.000 hộ gia đình ở Mỹ. Nguồn ảnh: GE Global ResearchTháng 10 vừa qua, Viện...

Tăng tốc dịch vụ chẩn đoán hình ảnh

Phần mềm của GE Healthcare giúp bệnh viện Indonesia cắt giảm 38% thời gian từ lúc chụp đến khi có kết quả.Nền kinh tế...

Drone vươn xa hơn

GE Power tái cơ cấu