Friday, February 23, 2018

Mới cập nhật

Người Việt Nam tham gia phát hiện ung thư bằng trí...

Top Data Science, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học máy, hiện đang kết hợp với bác...

Động cơ nhỏ, sự nghiệp lớn

Với 60 năm phát triển các loại động cơ phản lực tại GE, Dave Seiwert trở thành chứng nhân lịch sử phát triển ngành...