Thursday, December 13, 2018

Mới cập nhật

GE kỳ vọng kiếm được 1,2 tỷ đô từ cho thuê...

 Công ty cho thuê máy bay của GE hiện có gần 2.000 máy bay đang hoạt động hoặc được đặt hàng cho 270 công...

Quân đội tiếp tục chọn GE

Không quân Hoa Kỳ tiếp tục chọn một loại máy bay mới dùng động cơ của GE cho các hoạt động đào tạo thế...

Thế giới tuần qua

Thế giới tuần qua

Thế giới tuần qua

Thế giới tuần qua