Monday, August 20, 2018

Mới cập nhật

Thử nghiệm phong điện ở Colorado: Tua-bin nhỏ mang ý nghĩa...

 Một chuyên viên đang kiểm tra, đánh giá cánh quạt của tua-bin gió 3 MW của GE. Ảnh: Dennis Schroeder/NREL.Chuỗi ngày nghiên cứu khoa...

Điện tử hàng không mở: “App store” cho máy bay

Với nền tảng điện tử hàng không mở của GE, các phần mềm mới sẽ được phát triển nhanh như người ta đưa ứng...