Tuesday, May 22, 2018

Mới cập nhật

GE đang số hóa nhiều ngành công nghiệp

GE đang số hóa nhiều ngành công nghiệpVới kiến thức chuyên môn tích lũy được trong quá trình số hóa, GE Digital đã đóng...

Tái chế gas thừa để sản xuất điện ở Ghana

Thay vì lãng phí nguồn isopentan có sẵn trong các mỏ dầu và khí thiên nhiên ở Ghana, GE Power đã hợp tác với...